سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن فلاح – استادیار،مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی
شهرام علی یاری – کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

افزایش شمار فارغ التحصیلان بیکار از یک سو و عدم کارآمدی مطلوب افراد شاغل دربازار کار از سوی دیگر، بیانگر این است که تعامل مناسبی بین نظام آموزشی و بازار کار وجود ندارد و این موضوع یکی از معضل ها و چالش های اساسی در نظام آموزشی کشور مطرح می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده، اشتغال آحاد جامعه عمدتا از طریق فعالیت های اقتصادی تحقق می یابد و فعالیت های اقتصاغدی می تواند به عنوان سلول بنیادی اشتغال و توسعه مورد توجه قرار گیرد. از این رو شناسایی فعالیت های اقتصادی و توسعه کمی و کیفی آن ها می تواند یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال در کشور باشد.