سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن خواجه صالحانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی میکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
علی خواجه صالحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق(کنترل) ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله ، هر یک از هواپیماها به صورت یک سیکل واحد مدل می شود و ترکیب آنها سیکل های واحد تزویجی را تشکیل می دهند. مدل سیکل های واحد تزویجی می تواند به صورت آشفته منفرد درآمده و مانند یک مسئله نوسانساز تزویجی عمل نماید . در این مقاله ، با بکارگیری مدل نوسانسازهای تزویجی ، بخش های مجزای دینامیکهای سیکل واحد مسطح در کنترل زاویه نوک هواپیما به طور مستقل وارد خواهند شد و این امر باعث خواهد شد کنترل زاویه نوک هواپیما بهتر و در نتیجه ردیابی مناسبتری از هدف را توسط هواپیماها داشته باشیم.