سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

ابراهیم حق شناس – گروه بررسی زمین لغزه ها، معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی
نسرین نیک اندیش – گروه بررسی زمین لغزه ها، معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی
محمدرضا مهدویفر – گروه بررسی زمین لغزه ها، معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

دراین مقاله دو موضوع رفتار پوشش گیاهی در پایداری دامنه ها و فرسایش خاک ناشی از زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب این دو موضوع بدین جهت صورت گرفته است تا بتوان بر اساس مطالعات انجام گرفته در نقاط مختلف جهان و با بررسی مقدماتی آنها در گستره ایران، ضرورت مطالعات در این زمینه را در حفظ منابع طبیعی و آب و خاک، که حیات جامعه به آنها وابستهمی باشد و متقابلا ضرورت حفظ هرچه بیشترپوشش گیاهی و انجام اصولی طرح های توسه در حوضه های آبخیز، به منظور جلوگیری از تشدید وقوع زمین لرزه ها و کاهش اثرات آنها را بیان نمود. رفتار پوشش گیاهی در پایدار دامنه ها مورد بررسی های بسیار قرار گرفته و نقطه نظرات مختلف و گاها متضادی در مورد آن بیان گردیده است، اما آنچه امروزه در مورد نقش موثر این فاکتور در پایدار دامنه ها به اثبات رسیده است، افزایش فوق العاده تعداد زمین لرزه های عمیق و کم عمق پس از گذشت دوره ای چندساله از قطع پوشش درختی، به ویژه در مناطقی که از نظر جنس نهشته های زمین شناسی حساس هستند می ابشد. این مساله به طور تجربی در بسیار از مناطق لغزشی ایران مانند، گیلان، مازندران وچهارمحال و بختیاری به وضوح به چشم می خورد . مشکلات فرسایش ناشی از زمین لغزشها به فاکتورهای متعددی، چون نوع زمین لغزش و مصالح در بر گرفته شده بستگی دارد. بررسی های مقدماتی اهمیت بسیار بالای زمین لغزه ها، به ویژه انواع جریانی را در استانهای اردبیل، چهارمحال وبختیاری، گیلان، مازندران و کردستان نشان میدهد.