سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل شاهی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] مشخص ساختن و ارائه تعریف روشنی از آرمان و اهداف برای ایجاد، توسعه و ادامه فعالیت یک منطقه شهری امری ضروری است . از طرف دیگر انجام این مهم مقوله ای دشوار و پیچیده است . قسمتی از این دشواری مربوط به این واقعیت است که یک منطقه شهری خود از زیر منطقه ها و مجموعه های متنوع و متفاوتی از لحاظ موقعیت های عملکردی اجتماعی – اقتصادی و طبیعی و غیره تشکیل شده است . تعیین جایگاه، اهمیت و وزن هر یک از این زیر منطقه ها و فعالیت ها و گروه های وابسته به آنها نسبت به یکدیگر مهم و پیچیده است . حتی برای یک زیر منطقه احتمال زیاد وجود دارد که ارتباط و درگیری های متفاوت و متنوعی بین ارزش های موجود در خودش وجود داشته باشد . یکی از زمینه ها و مجموعه های مهم شهری سیستم حمل ونقل انست . سیستم حمل و نقل شهری ضمن تاثیر موثر و متقابلی که باسایر سیستم های شهری دارد خود داری اجزاء و زیر سیستم های متعددی با تاثیر گذاری های متقابل می باشد به نحوی که در میان مجموعه های مختلف شهری جایگاه ویژه و بالایی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ضمن اشاره به آرمان ها و اهداف اساسی یک شهر و زندگی شهری سعی شده است که نقش سیستم حمل و نقل را برای تحقق این آرمانها و اهداف بیان کرده و متعاقبا اهداف اساسی و مهم برای یک سیستم حمل و نقل شهری بویژه شهرهای جدید را معرفی نماید . در نهایت راهکارهائی برای دست یابی به اهداف تعیین شده جستجو و معرفی گردیده است .