مقاله هزينه هاي جنبي برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني و تعيين عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: هزينه هاي جنبي برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني و تعيين عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي جانبي
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله برداشت بي رويه
مقاله آب زيرزميني
مقاله شهرستان ممسني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه برآورد هزينه هاي جانبي برداشت بي رويه آب زيرزميني و تعيين عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسني است. آمار و اطلاعات مورد نياز از ۱۳۵ نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسني از طريق نمونه گيري تصادفي فراهم شد. نخست احتمال شرطي و سپس تمايل به پرداخت نهايي كشاورزان در سرمايه گذاري براي حفر چاه و يا افزايش عمق چاه هاي قبلي به عنوان تقريب نزديكي از هزينه جانبي منفي با استفاده از الگوهاي لاجيت و توبيت برآورد شد. نتايج نشان داد تمايل به پرداخت کشاورزان براي سرمايه گذاري در حفر چاه براي برداشت آب، بيانگر ميزان اثرات جانبي منفي بالايي است که کشاورز با برداشت بي رويه آب زيرزميني بر جامعه تحميل مي کند و غيرقابل جبران است. هم چنين بيش ترين تاثير را متغيرهاي اعتبارات، اندازه دارايي، نسبت سطح آبياري شده محصولات جاليزي و سبزي و سپس نسبت سطح آبياري شده غلات بر تمايل به پرداخت کشاورزان براي سرمايه گذاري و يا اثرات جانبي منفي داشت. اين بيانگر آن است که با وجود کم آبي، الگوي کشت به سمت محصولاتي با نياز آبي بالا و به تقريب سودآور تغيير يافته است. هم چنين سطح آستانه اي از دارايي که کشاورز تمايل پيدا مي کند بعد از اين سطح در حفر چاه سرمايه گذاري كند، ۴٫۷۶ هکتار تعيين شد. بر اساس اين يافته ها مي توان نتيجه گرفت که سياست هاي دولت در زمينه آسان سازي عرضه آب، منجر به افزايش اثرات جانبي منفي شده است. به سخن ديگر، در صورتي كه سياست گذاري ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزايش سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي، سياست هاي حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پي آمدي به جز تخريب منابع نخواهد داشت.