سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدایت سالاری – کارشناس مهندسی صنایع
صادق شهبازی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حبیب اله عباسی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله تعریفی از هزینه های کیفیت پرداخته می شود و راهکار مناسب جهت تعیین هزینه های کیفی برای سازمان هایی که دارای سیستم کیفیت و یا در آغاز پیاده سازی سیستم کیفیت می باشند پیشنهاد می شود از انجا که در هر برنامه بهبود کیفی انتخاب ابزار یا روش صحیح و مناسب سخت ترین مرحله تصمیم گیری می باشد لذا هدف فرام نمودن چارچوبی برای انتخاب روش مناسب جهت تعیین هزینه های کیفیت (هزینه هایی که در گروه های هزینه های پیشگیری ، هزینه های قصور کیفی داخلی، هزینه های قصور کیفی بیرونی و هزینه های ارزیابی می گنجد) و در نتیجه سود بیشتر بردن از برقراری سیستم هزینه های کیفیت می باشد.
با توجه به ماهیت صنایع دریاییو حساسیت ها و شرایط کاری موجود در این صنعت، کیفیت و هزینه های مترتبه از آن موضوعیت خاص پیدا کرده و صنایع مربوطه با علم به این مهم اقدام به اجراء و پیاده سازی سیستم کیفیت نموده و با اهتمامی بیش از پیش موضوع را دنبال می نمایند.
لذا برآورد هزینه های مربوط به اجراء و یا عدم اجراء سیستم کیفیت و همچنین ارائه و انتخاب روش مناسب جهت تعیین ایننوع هزینه ها به عنوان یک اصل بسیار مهم برای مدیران ارشد این صتایع تلقی می گردد.