سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق بافنده ایمان دوست – استادیار دانشگاه پیام نور
سهیل قره – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه یکی از عوامل مهم که باعث دلخوری مردم و کشاورزان در شهرهای صنعتی شده است تأثیرات منفی ناشی از آلودگی پس آبهای واحدهای صنعتی روی آب های سطحی، آبهای زیرزمینی و آلوده نمودن خاک است . یکی از شهرهای صنعتی هند شهر پونا است که رودخانه پاوانا (Pavana)از میان آن عبور می کند . ورود پس آبهای صنعتی از یک طرف باعث آلودگی آب رودخانه و به تبع آن آب های زیرزمینی شده و سلامت مردم را به خطر انداخته است، و از طرف دیگر باعث پایین آمدن کیفیت خاک های کشاورزی اطراف رودخانه شده است، بطوری که بسیاری از کشاورزان قادر به تولید برخی محصولات نیستند . تحقیق مورد نظر که در کشور هند انجام شده است تمایلات مردم را برای تغییر وضع موجود نشان می دهد . بدین منظور از روش ارزشیابی احتمالی استفاده شده و تمایلات مردم برای مشارکت در طرح های پاکسازی رودخانه از آلودگی و اهمیت آلودگی محیط برای مردم، کشاورزان، ماهیگیران، لباس شویان و شناگران در رودخانه بررسی شده است . چون هزینه های آلودگی در بازار قابل اندازه گیری نیست باید از روش های دیگری استفاده کرد . یکی از این روش ها ارزیابی احتمالی است، در این روش مستقیماً از مردم در مورد تمایل به پرداخت (Willingness to pay)برای دفع آلودگی و داشتن محیط زیست تمیز سئوال می شود . میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار ماهانه ۱۷/۶ روپیه به دست آمده است .