سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

علیرضا نجابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

چندین سال پیش بانکهای اروپایی میلیونها یورو برای ایجاد کانالهای الکترونیکی هزینه کردند. بنابراین پس از گذشت چندین سال، تغییرات به طور شفاف بیانگر این بود که انتظارات متعددی برای سود ایجاد شد بطوری که بانکداری الکترونیکی را به موشک هوایی که منطقه خاصی را در برنمی گیرد تشبیه کردند. بنابرابن بانکهای استونی توسعه سرمایه گذاری و بهبود در بخش فناوری
اطلاعات انجام دادند و خدمات بانکداری الکترونیکی شروع به گسترش یافتن کرد تا زمانیکه برخی از تصمیم گیریها در مورد قیمت گذاری برای خدمات الکترونیکی اساس آن سیستمهای اطلاعاتی مدیریت حاضر بود. تجزیه و تحلیل با استفاده از این سیستمها بیانگر عدم وجود استدلال منطقی از بانکداری الکترونیکی بو د. روش پیاده سازی براساس هزینه یابی فعالیتها در بانکداری بود که بانک استونی تجزیه و تحلیل ساختار هزینه برای تراکنشها را از طریق کانال الکترونیکی و سیستم سنتی انجام داد .در حقیقت پیاده سازی سیستم ABC در بانکداری و بهبود از طریق مشاهده بیانگر این است که کانالهای الکترونیکی کمک به کاهش هزینه ها دوسو یه می کنند. ( بانکها و مشتریان )