سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی محمدی – مدیر طرح و برنامه – صبا نیرو ( متعلق به گروه صنعتی سدید )

چکیده:

پس از دهه ۰۵ میلادی سازمانها و شرکتها نسبت به ناکافی بودن هزینه های مستقیم بازرسی و کنترل کیفی محاسبه شده با عنوان هزینه های کیفیت پی برده و در صدد تحلیل و گسترش دامنه این هزینه ها بر آمدند . در حقیقت هزینه های کیفیت صرفا منوط به فرآیند تولید و خدمات شرکت نبوده و این هزینه ها از بدو تصمیم جهت تهیه مواد اولیه و بازاریابی در شرکت آغاز و پس از تحویل محصول و خدمات به مشتری نیز ادامه دارد با توجه به دامنه وسیع این هزینه ها ، محاسبه و تعیین جایگاه آن در هزینه های جاری یک شرکت پر اهمیت بوده و سبب ساز کنترل قسمتی از هزینه های سازمان می گردد . محاسبه هزینه های کیفیت تکنیک و مکانیزم های متفاوتی دارا بوده و علاوه بر انتخاب مکانیزم خاص ، پیاده سازی آن در سازمان نیز همراه با مشکلات می باشد . پس از محاسبه و تحلیل گزارش هزینه های کیفیت ، مقایسه آن با کل هزینه های شرکت نقش و اهمیت کنترل این هزینه را نمایان می سازد . هزینه های کیفیت شامل آندسته از هزینه ها می باشد که سازمانها با کاهش و کنترل آن به شرط عدم کاهش کیفیت خدمات و محصول اقدام به بهره وری نموده و در نهایت موجب افزایش سود و کاهش قیمت نهایی محصول می گردد . با توجه به تحمیل این هزینه ها به جامعه و مصرف کننده ، هر گونه کاهش آن موجب افزایش رضایت مشتری می گردد . یکی از اهداف سازمانها در طی رویه پیاده سازی و اجرای برنامه استراتژیک کاهش هزینه ها ( با توجه به افزای ش بهره وری بوده ) و افزایش سود بوده که در این راستا هزینه های کیفیت حائز اهمیت می باشد .