سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل میرخانی – رئیس کل ارزیابی و بهبود کیفیت شرکت ایران خودرو

چکیده:

در شرایط سخت رقابت تنها خواست و انتخاب مشتریان (هزینه ها و کیفیت) است که پیروزی یا شکست شرکت ها را رقم می زند. اگرچه این اصل در بازار رقابتی اروپا و آمریکا و ژاپن یک مفهوم بنیادین تلقی می گرد. بتازگی مورد توجه مدیران شرکت های ایرانی نیز قرار گرفته است. نگرش سنتی به مقوله هزینه به عنوان قیمت تمام شده استاندارددیری است از میان سیستم های حسابداری روز دنیا رخت برسته و هزینه یابی فرایندکگرا جای آن را گرفته است. مفهوم قیمت بهعنوان رابطه تکراری قیمت = هزینه ها + سود تغیر یافه و به سود = هزینه ها – قیمت تبدیل شده است.
در این مقاله نگارنده به مفهوم هزینه های سازمان و بویژه هزینه های کیفیت از دیدگاه متدولوژی جدید ۶ سیگما پرداخته است. امید که با نقطه نظرات و همفکری سازنده در تکمیل موضوع،نگارنده را یاری نمائید.