سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
الهام رحیمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشدرشته معماری مرمت دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:
شهر موجودیتی است انسانی،تاریخی،وابسته به سرزمین،تغذیه کننده ی سرزمین، و تغذیه شونده از سرزمین. به طور کلی کالبد شهر را می توان چون کالبد انسان پنداشت، چون این دو هر دو تصویری فشرده از عالم کبیر هستند. از انجا که عالم کبیر ، جهانی نظم یافته و منظومه ای متعالی است ، عالم صغیر نیز می باید تصویری از همان نظم مثالی باشد . اعتدال مزاج های بدن و اعتدال مراتب اجتماعی در شهر هم سان هستند و این حکمت اشراقی نمودی بارز دارد. ساختار کالبدی استخوان بندی شهرنجف آباد تابعی از ساختار کالبدی شهر است هم چنین هسته ی اولیه ی استخوان بندی شهر در محل تلاقی را ه های اصلی منطقه ای و تجاری شکل میگیرد . بافت کل محدوده ی استخوان بندی شهر اغلب پیوسته و منسجم میباشد ومحله های شهر توسط راسته ی اصلی محله یا مستقیما به ستون فقرات شهر دسترسی داشته و از طریق آن با کلیه ی عناصر ارتباط بر قرار میکند . در این نوشتار، برآنیم که نقش های تعیین کننده ی را در شکل گیری هویت شهری نجف آباد مورد بازشناخت قرار دهیم. بر این اساس ابتدا به شناخت موضوع هویت یک شهر می پردازیم و پارامترهای سازنده ی هویت شهر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. سپس به بررسی نقش آن ها در شکل گیری هر یک از این مؤلفه ها در شهر نجف آباد می پردازیم