سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی شکری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ساریان ساری
علی قلی زاده خراط – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدنور

چکیده:
پیچیدگی های جهان امروز در زندگی بشر از غرب و تا حدودی در شرق متجدد مبا آنه نیاز به یک نگرش ، رویکرد و دیدگاهی ورای مادیت و این جهانی دارد و می بایست آنجهانی اندیشید تفکری روحانی که در مفاهیم شرق و عرفان اسلامی به روشنی می توان یافت و تلاشهای غرب برای برون رفت از اندیشه های اومانیسم، متریالیسم و ایدالیسم قرن بیستم نشانگر همین مدعاست تفکری ک بر پایه اندیشه انسان مادی شکل گرفت و جایی برای انسان روحانی در زمان اکنون در فلسفه غرب نمی توان یافت؛ زمان، مولفه خوبی برای اثبات حق و باطل، تاریکی و روشنایی است باید گامی به پیش نهاد و نگاه انسان محوری را به خدامحوری و اعتدال نزدیک کرد. تعادلی که در بافت وجودی انسان با نام فطرت نهاده شده است و فطرت هیچ گاه دروغ نمی گوید از اینجاست که مفهوم رجوع به خود در فلسفه و عرفان اسلامی بیشتر نمایان میشود دیدگاهی که می تواند در مسائل مختلف از جمله طراحی و معماری شهر و شهرسازی برای پیشبرد اهداف صحیح و بجا راهگشا باشد با چنین رویکردی می توان از نقش معمار به عنوان رهبر و هدایت کننده برای اجرایی کردن جریان های فکری، مفاهیم موجود و باورهای ذهنی سود برد.