سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود اکبری – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی ساعتی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جلال امینی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
بهنام کریمیان – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سعی شد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و DEM مربوط به آن منطقه پی به مناطق با خطر آتش سوزی برد. بدین منظور سه فاکتور شیب، جهت شیب و گیاهان را که بر روی مسئله فوق تاثیر گذارند را در نظر گرفته و با فرموله کردن و اعمال آن بر روی تصویر، مناطق با خطر ریسک بالارا مشخص می نماییم. تصویر مورد استفاده دارای چهار باند آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک است. در اولین مرحله از روی DEM نقشه شیبه و جهت شیب را تهیه کرده، سپس با استفاده از ترکیب لایه ها، تصویری با ۶ باند ایجاد و در نهایت بعد از اعمال فرمولها، نقشه طبقه بندی شده ای را ایجاد می کنیم، نقشه فوق مناطق با خطر آتش سوزی را نشان می دهد.