مقاله هفت خان پهلوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: هفت خان پهلوان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هفت خان
مقاله پهلوان
مقاله تشرف
مقاله روايت پهلواني
مقاله هفت وادي
مقاله هفت خوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيدنلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان گذشتن پهلوان از چند مرحله دشوار و پر خطر براي رسيدن به مقصودي معين، يک بنمايه کهن هندواروپايي است که مضمون يا الگوي هفت/ چند خان ناميده مي شود. مبناي اساطيري – آيينيِ اين بنمايه، تشرف/ آشناسازي دلاور نوبرنا و اثبات بلوغ پهلواني اوست. در روايات پهلوانيِ ايران غير از رستم و اسفنديار در شاهنامه، يلاني چون فرامرز، شهريار، هماي، رستم (براي بار دوم)، بهمن، سام، جمشيد و جهان بخش نيز از چند (پنج، شش، هفت و ده) خان مي گذرند. اين مضمون در داستانهاي غير ايراني- بويژه اساطير و حماسه هاي يوناني- هم شواهد متعددي دارد.
استفاده از عناصر اساطيري و عجايب المخلوقات افسانه اي در کنار سختيها و بلاياي زمانِ ايجاد و رواج اين داستانها به عنوان موانع و دشواريهاي هر خان، وجود دو يا سه راه در برابر پهلوان، بودن راهنما و همراه براي دلاور در مسير چند خان و قرار گرفتن اژدها در منزل سوم از نکته هاي درخور ذکر روايات ايراني هفت/ چند خان است.
وجه اشتراک هفت خان حماسه با هفت وادي سلوک و هفت مرحله مهري عبور از آزمونها و دشوارييهايي براي نشان دادن کمال و دستيابي به هدف يا مقامي والاست و اين هر سه را بايد بازتابهاي جداگانه يک مضمون ديرين- بدون تاکيد بر ارتباطي از گونه تاثير و تاثر ميان آنها- دانست.
نکته ديگر اينکه املاي سنتيِ هفت خان در گذشته ادبي و فرهنگي ايران غالبا هفت «خوان» بوده و محتملا خود فردوسي نيز ترکيب را به همين صورت نوشته است ليکن به دلايلي وجه هفت «خان» درست است و بيرون از متن انتقادي شاهنامه آن را بايد هفت «خان» نوشت.