سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد ساده – لیسانس مهندسی صنایع و کارشناس TPM شرکت فولادمبارکه

چکیده:

نت خودگردان شاخه ای از نظام TPM است که به فعالیتهایی می پردازد که بایستی توسط پرسنل تولید د ر راستای نگهداری از تجهیزات انجام گردد و دارای هفت گام اجرایی و یک گام پیشنی از به عنوان گام صف ر می باشد . این مجموعه فعالیتها با تکیه برنیروی انسانی و رشد و ارتقاء فرهنگ و مهارتهای آنان سعی در کاهش و حذف ضایعاتی همچون عیوب کیفی ، خرابی های اضطراری و حوادث از صنعت دارد . این فعالیتها با مشاوره و راهنمای ی یکی از مبدعین آن – آقای فومیو گوتو – در شرکت فولاد مبارکه در حال اجرا می باشد. در این مقاله ضمن تشریح اهداف و گامهای نت
خودگردان به تجارب و نتایج حاصل از اجرا به طور مختصر اشاره شده است .