سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد فرامرز – شرکت برق منطقه ای فارس
محمدعلی کریمی – شرکت برق منطقه ای فارس
مهدی توکلی – شرکت برق منطقه ای فارس
ابراهیم فرجاه – دانشگاه شیراز

چکیده:

هماهنگی حفاظت بین فیوزهای فیدرهای فشار متوسط با رله ها یا ریکلوزرهای سر خط در پستهای فوق توزیع همواره یکی از مشکلات حفاظتی شبکه توزیع بوده است. این مشکل ناشی از تفاوت عمده منحنی عملکرد فیوزها و رله ها بوده به نحوی که هماهنگی کامل حفاظتی بین انها در تمام محدوده ها مقدور نبوده و همواره به ازاء یک محدوده جریان خطا ناهماهنگی حفاظتی وجود خواهد داشت. این قضیه زمانی پیچیده تر می گردد که تجهیزات حفاظتیسر خط مانند رله های زمان ثابت DTOC و معکوس IDMT با مشخصات مختلف باشد. از انجا که تاکنون در مراجع مختلف بهترین روشهماهنگی بین فیوزها با رله و ریکلوزرهای گوناگون با توجه به جزئیات مشخص نگشته در این مقاله سعی شده با بررسی منحنی عملکرد فیوزها و حفاظتهای مختلف سر خط پستهای فوق توزیع شرائط هماهنگی حفاظتی وناحیهناهماهنگی حفاظتی انها مشخص رگدد. در این مقاله منحنی های واقعی فیوزها، رله ها و ریکلوزرهای حفاظتی استفاده شده در شبکه های برق در نظر گرفته شده است.