سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمود حقشناس – مرکز تحقیقات نیرو
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش هماهنگی رله های جریان زیاد فازی و زمین در یک سطح ولتاژ و نیرو در دو سطح ولتاژ با در نظر گرفتن ترانسهایYY . از نوع اتوترانسفورماتور، قبلاً بررسی و برنامه کامپیوتری آن توسط مولفین این مقاله و همکارانشان، ارائه گردیده استاما تا کنون روشی برای ایجاد هماهنگی بین رله های جریان زیاد طرفین ترانسهای Dyn ارائه نشده است .
در این مقاله ضمن طرح مشکل ناشی از حضور ترانسفورماتورهای با گروههای برداری غیر صفر در بدست آوردن تنظیم های جریانی و زمان بهینه رله های شبکه، به بررسی دلایل آن و نیز نوع اتصال کوتاه مناسب جهت بدست آوردن جفت جریانهای لازم برای هماهنگی در این حالت پرداخته میشود . همچنین تحلیلی مبنی بر عدم پاسخدهی برنامه کامپیوتری موجود، برای Dyn کلیه حالتهایی که خطا میتواند اتفاق افتد و نیز تحلیلهایی در خصوص هماهنگی رله های طرفین ترانسفورماتورهای برای اتصال کوتاه سه فاز و دو فاز و مقایسه آنها ارائه میشود . این بررسیها نشان میدهد که در توانسفورماتورهای Dyn اتصال کوتاه دو فاز مناسب ترین نوع اتصال کوتاه برای هماهنگی رله های طرفین ترانسفوماتور است . در پایان یک نمونه از خروجی برنامه کامپیوتری اتصال کوتاه و تنظیم ها روی بخشی از شبکه ایران آورده شده است .