سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی سعید نیا – دانشگاه برق مازندران
هادی ازوجی – دانشگاه برق مازندران

چکیده:

ژنراتورهای پراکنده منابع پراکنده از قبیل باد . انرژی خورشیدی . بایومس و …. را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند . حفاظت سیستم توزیع سنتی به صورتی طراحی شده است که شبکه از یک سو تغذیه می شود در شبکه های توزیع با ژنرتورهای پراکنده دو یا چند منبع اتصالی را تغذیه می کند و این باعث از دست رفتن هماهنگی عملکرد رله های حفاظتی می شود . که در نتیجه باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد در این مقاله روش هماهنگی زمانی که قادر به هماهنگی رله های اضافه جریان برای حفاظت شبکه های توزیع حلقوی با ژنراتورهای پراکنده می باشد ارائه می گردد .