سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید محتوی پور –
مجید حسین پور –
علی یزدیان ورجانی –

چکیده:

در این مقاله یک روش بهینه‌سازی، با تکیه بر الگوریتم IGA_MU برای هماهنگی رله‌ای جریان زیاد در شبکه‌های توزیع حلقوی، ارائه گردیده است. از آنجایی که این دست مسائل دارای چندین نقطه بهینه نسبی و محلی می‌باشند، لذا روش‌های بهینه‌سازی معمولی به شکست می‌انجامند. در این مقاله به کمک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با ضرائب تطبیقی (IGA_MU) تلاش شده تا رله‌های جریان زیاد در شبکه‌های توزیع دارای مش هماهنگ شوند. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته (IGA)، یک عملگر جهت‌یاب تکاملی (IEDO) را برای جستجوی مؤثر به کار می‌گیرد و ضرائب تطبیقی (MU) نیز از تغییر شکل تابع لاگرانژ جلوگیری می‌کند. در نهایت هماهنگی رله‌ها در نمونه عددی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج الگوریتم ژنتیک معمولی بیانگر این امر است که الگوریتم IGA به گونه‌ای مؤثر به سمت جواب حرکت کرده و از محاسبات اضافی دوری می‌کند. MU نیز از تغییر شکل تابع لاگرانژ گسترش داده شده که می‌تواند منجر به دشواری در یافتن جواب مسئله شود، جلوگیری می‌کند.