سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد علمائی – وزارت جهاد سازندگی
منوچهر سخایی – وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

امواج گذرا در شبکه های توزیع و انتقال به دلایل متعدد تولید و منتشر می شوند. این امواج ناخواسته نقش تخریبی در شبکه دارند. جهت جلوگیری از این گونه تخریب ها از برقگیر استفاده می شود. گذاشته از نحوه انتخاب برقگیر بررسی هماهنگی سطوح عایقی یکی از مهمترین موراد در استفاده و گزینش بررقگیر است. در این مقاله هماهنگی به نحوه بسیار ساده ای مطرح گردیده است و ضمن تعریف نقاط مهم جهت هماهنگی روش سه نقطه ای هماهنگی ارائه شده است. همچنین حالات خاص و مواردی نظیر اثر فاصله و اثر تعداد خطوط وارده به ترانسفوماتور و پست مورد بررسی قرار گرفته است که یه شکل دستوراتی جهت ساده سازی عنوان شده است، و در نهایت یک روش کلی جهت ایجاد هماهنگی ارائه گردیده است.