سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حمید برهانی – مدیر عامل بانک صادرات ایران

چکیده:

درهر جامعه ای دولتمردان بیشترین کوشش خود را به کار می گیرد تا آحاد آن جامعه از رفاه و امکانات مناسب زندگی برخوردار شوند. در کشور ما نیز تلاش های بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است اما به رغم این تلاش ها هنوز نتیجه مطلوب دولتمردان حاصل نشده است. در این مقاله، هدف اصلی بررسی هماهنگی سیاست های پولی و مالی در آزاد سازی اقتصادی است. در این راستا، ابتدا خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی مطرح شده و ضمن بحث ضرورت آن به، منافع و محدودیت های کشورهای مختلف نیز اشاره خواهد شد. سپس سیاست های پولی و مالی و ابزارهای آن و لزوم هماهنگی بین آنها بحث و همچنین با اشاره به اثار منفی تبیین نامناسب سیاست ها و مقایسه برخی شاخص های اقتصادی کشورمان با کشورهای همجوار و بررسی شاخص توسعه ژرفای مالی، ضرورت های سیاست پولی و مالی در رابطه با مسئله آزاد سازی اشاره خواهد شد و با نتیجه گیری مقاله خاتمه می یابد.