سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشکده مهندسی برق _ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فرخی – َدانشکده مهندسی برق _ دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن نیاستی – دانشکده مهندسی برق _ دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی _ دانشگ

چکیده:

استفاده از جبرانسازهای استاتیکی توان راکتیو به منظور بهبود کیفیت توان شبکه های قدرت، یکی از رایج ترین روش ها در کنار سایر تجهیزات جبرانساز توان راکتیو مانند بانک های سلفی _ خازنی، TCSC ،ULTC ، کندانسورهای سنکرون و غیره می باشد . مشکل عمده این طرح های ترکیبی، هماهنگی بین عملکرد SVC با سایر جبرانسازها می باشد بطوریکه ایجاد این هماهنگی یکی از مسائل مهم برای عملکرد مطمئن و اقتصادی سیستم است . وجود مسائل غیرخطی مانند تاخیر زمانی و باند مرده در سیستم های کنترل این جبرانسازها، هماهنگی بین آنها را مشکل تر و پیچیده تر می کند . در این مقاله روش استفاده از منطق فازی برای کنترل هماهنگی بین عملکرد SVC وULTCمعرفی و پیشنهاد شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی هایانجام شده در این مقاله بیانگر بهبود کیفیت توان ( ولتاژ ) شبکه قدرت و افزایش بازه کاری SVC می باشد .