سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی ارکان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – استادیار ، دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در دو دهه اخیر اهل علم و فن ، مدیریت زنجیره تامین را مورد توجه زیادی قرار داده‌اند. از آنجا که مدیریت زنجیره تامین همه شرکت‌ها و سازمانها که در ارائه یک محصول به مشتری اثرگذار می‌باشند را بصورت یک سیستم جامع می‌نگرد، برای کاهش هزینه و افزایش سطح خدمت در ارائه محصول و خدمت به مشتری هماهنگی بین اعضاء مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این مقاله مساله هماهنگی در زنجیره تامین سه سطحی بوسیله استفاده از مکانیزم تنظیم قیمت (تخفیف در قیمت) بررسی شده است. در این خصوص ، در ادبیات موضوع یک مکانیزم تنظیم قیمت در یک زنجیره تامین دو سطحی ارائه شده است]۱[. در این تحقیق با فرض سه سطحی‌بودن زنجیره تامین و همچنین با فرض متغیربودن زمان تحویل برای خرده‌فروش که با محیط واقعی انطباق بیشتری دارد، مکانیزم هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مساله مطرح‌شده با فرضیات مشخص مدل با تابع هدف سود ساخته شده و پس از حل و تجزیه و تحلیل در حالتهای بدون هماهنگی و با هماهنگی و بکارگیری تخفیف در قیمت، مقادیر مناسب سفارش در هر سطح تعیین شده است. نهایتا سود حاصل از بکارگیری مکانیزم مطرح‌شده تعیین شده و بحثی در مورد نحوه تقسیم اضافه سود بدست‌آمده مطرح شده است.