سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر نصر – محور تحقیقاتی لکوموتیو و واگن ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم
عباس ایزدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- مدیر طرح و توسعه
علی نیازی – کارشناس مهندسی مکانیک – مدیر اجرایی

چکیده:

تنوع واگنهای باری و مسافری که دارایسیستم های ترمزمتفاوتمیباشند تشکیل قطار هائی شامل ترکیبی از واگنهای مختلف را در راه اهن ایران اجتناب ناپذیر نموده است.در این حالت ، عدم هماهنگی در پروسه های ترمز گیری و ازاد سازی واگنهاموجب بروز مشکلات بسیار اساسی در دینامیک حرکت قطار ها میشود. این میتواند براحتی اندرکنش نامناسب واگنها ، نرخ خرابی بالای وسائط نقلیهو کاهش راحتی سیر و حرکت قطارها را بدنبال داشته باشد. بعلاوه ،ناهماهنگی و یا سیستم ترمز ناکارامدیکی از دلایل عمده و اساسیافزایش نرخ خرابی زیر سازی و روسازی خطوط، تغییر پروفیل عرضی ریلهاو نیز بروز پدیده های مخربی چون موجی شدن ریلها و …بحساب میاید.در این مقاله مشکل عدم هماهنگی سیستم ترمز روسی با سیستم ترمز کنوری مورد توجه قرارداده شده و به راهکارهای موثر برای رفع ان اشاره شده است.در این تحقیق ابتدا اجزاءاصلی و عملکرد هر دو سیستم ترمز روسی و کنوری در مقایسه با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت وبدنبال ان تغییراتی بر روی سوپاپ روسی اعمال وسپس برنامه نرم افزاری مناسبی جهت انجام محاسبات ترمزیتدوین و بکار گرفته شد.نتایجمحاسبات اولیه بر عملکردهماهنگ مراحل ترمز گیری و ازاد سازیسیستم ترمز روسی اصلاح شدهباعملکردهای متناظر در سیستم کنوری دلالت دارد. پس از انجام فاز تحقیقاتی فوق الذکر، سیستم ترمز اصلاح شدهبر روی یک واگن روسی نصب و مورد تست و ازمایش قرار داده شد.هدف از این مقاله ارائهاقدامات اولیهانجام شده و نتایج حاصله در این مرحله میباشد.