سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ترانه بهفروز –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] محور ۳- هویت شهرهای جدید: ۱-۳- نقش عوامل طبیعی و مصنوعی طراحی شهری با نگاهی گذار به وضعیت شهرهای جدید در ایران به نظر می رسد که نسبت به ابعاد کیفی فضاهای شهری در طراح و ساخت این قبیل شهرها توجه کافی نشده است . بحران هویت، یکسانی و تشابه شهرها و مجموعه های زیستی از نظر کالبدی، عدم توجه به مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و شرایط اقلیمی عدم دخالت و یا مشارکت ضعیف تخصص های لازم مانند جامعه شناسی، اکولوژی، طراحی شهری در برنامه ریزی و طراحی شهرها و در نهایت عدم توجه به کیفیت های فضایی شهرها را می توان به عنوان مهمترین مسائل و کمبود ها در شهرهای زمان حاضر دانست . در بحث طراحی شهری و سیمای شهری در شهرهای جدید یا قدیم، دیدگاه بسیاری از متخصصان اینست که سیمای شهری و ساختار کالبدی موجود صرفا نتیجه زحمات و برنامه ریزی های معماران و شهرسازان است در صورتی که بخش عمده از این فرآیند ماحصل تاثیر مسائل اقتصادی و میزان حمایت های مالی و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این شهرهاست . علت وجود نابسامانی های کالبدی در شهرهای جدید اینست که این طرح ها اولین تجربیات در شهرهای جدید می باشند و بدنه تخصصی شهرسازی فاقد تجربیات کافی و لازم در زمینه طراحی شهرهای جدید است . بیشتر این شهرها بر اساس تجربیات اخذ شده از طراحی شهر های موجود به وجودآمده اند و اغل شهرهای جدید از نظر طراحی شهری دارای کیفیت های چندان مطلوبی نیستند. چگونه دانش طراحی شهری می تواند د رخدمت ارتقاء کیفی شهرهای جدید قرار گیرد؟ ماهیت و تعریف طراحی شهری چیست؟ مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری مطلوب کدامند؟ مولفه های مزبور با کدام معیار قابل سنجش و اندازه گیری هستند؟ مفهوم هویت در شهر جدید چیست و چه تفاوتی با شهرهای موجود دارد ؟ چنانچه " کیفیت مطلوب طراحی شهری " را تابعی از کیفیت کالبدی – معمارانه محیط بدانیم، نوع فرآیند طراحی موردنیاز کاملا متفاوت با فرآیندی خواهد بود که بر اساس مدل جامع تری از " کیفیت مطلوب طراحی شهری" بنا شده است . حضور دانش طراحی شهری در سلسه مراتبی از مقیاس های کلان تا خرد در تصمیم گیری های برنامه ای ضروری است . تدوین ضوابط کنترلی، کار طراحی شهری است و نیاز به دانش طراحی شهری دارد. مقوله طراحی شهری از همان ابتدای تفکر توسعه یک شهر باید مد نظر قرار گیرد به عنوان یک حرف در کنار طرح های راهبردی، جامع و تفصیلی مطرح باشد. در طراحی شهرهای جدید علاوه بر رعایت معیارهای محیطی و معیارهای منتج از عوامل اجتماعی – اقتصادی می بایست به موارد زیر نیز توجه کرد : الف) معیارهای کلی برنامه ریزی و طراحی ب) نتایج ارزیابی الگوهای کلاسیک شهری ج ) عناصر تعیین کننده ساخت شهر د ) الگوی پایه طرح جامع