سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید آقائی – ممیز سیستم های کیفیت شرکت ایران خودرو

چکیده:

تشریح متدولوژی مهندسی ارزش و تشریح متدولوژی ۶ سیگما و معرفی ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در متدولوژی ۶ سیگما از اهداف این مقاله می باشد. مقایسه ى متدولوژی ۶ سیگما و مدیریت ارزش و بررسی هم افزایی فلسفه ى ۶ سیگما و ابزار مهندسی ارزش، جهت ارائه ى راهکاری برای صرفه جویی ملی در طرح های صنعتی و تجاری به عنوان یک مطلوب مورد نظر قرار گرفته است. در این راستا ارائه ى یک نقشه ى اجرایی برای پیاده سازی متدولوژی ۶ سیگما و مهندسی ارزش می تواند به عنوان دستاورد حاصله از پیاده سازی این متدولوژی مدنظر قرار گیرد.