سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدرضا قنادها – بانک کشاورزی دانشگاه تهران
سید یعقوب صادقیان – موسسه تحقیقات اصلاح بذر چغندر قند
کریم فارسی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

به منظور بررسی رابطه بین صفات مختلف ریشه چغندر قند در سال ۱۳۷۶ آزمایش های مشابه ای در سه منطقه استان فارس با بیست رقم تجاری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی ۱۵ صفت مختلفریشه انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که تقریبا تمام ارقام از نظر صفات مختلف با هم تفاوت دارند.