سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهالدین رحمانی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، بلوار دانشگاه ،زنجان
امیرحسین درونه – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، بلوار دانشگاه ،زنجان موسسه آموزش عالی صوف

چکیده:

ما روشی را برای پیدا کردن نمای همبستگی در رشته های دودویی معرفی می کنیم که بر پایه تحلیل زیف است . در این روش نمای زیف با توجه به محدود بودن اندازه رشته محاسبه می شود . هم چنین ما از تحلیل میانگین افت و خیز نمای هارست را برای این رشته محاسبه می کنیم . نتایج نشان می دهند بین این دو نما رابطه دقیقی وجود دارد .