سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صبوری – دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این آزمایش به منظور مطلاعه همبستگی بین صفات و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجزا عملرکد دانه در آرایش های مختلفک اشت با استفاده از ۹ رقمبرنج به نام های هاشمی، بی ننام، علیک اظمی، سپید رود، نعمت خور، تابجونگ، کانتوا و سه تراکم کاشت به صورت فاکتوریل در الب طرح بلوک هایک امل تصادفی در ۳ تکرار در موسسه تقحیقات برنج کشور و در سال زراعی ۸۰ اجرا گردید.