سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – دانشگاه تهران
ساناز رمضانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

ماهیت روابط موجود بین صفات مورفولوژیکی و زراعی با عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در ۶ رقم کلزای پاییزه در سال زراعی ۷۶ در مزرعه تحقیقاتی معاونت تحقیقات برنج کشور با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک تصادفی با ۴ تکرار ارزیابی شد.