سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوید قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مد
محمدجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا حسین پور – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پر مصرف برای رشد گیاه می باشد. غلات به عنوان مصرف کننده های حد واسط پتاسیم به شمار می آیند. همه گیاهان خانواده گندمیان دارای سیستمر یشه ای توسعه یافته ای بوده و به طور موثر و با راندمان بالا پتاسیم را ازخاک دریافت می کنند (۲، ۱و۳) . با توجه به اشکال مختلف پتاسیم در خاک تعیین فراهمی جذب این عنصر برای گیاه کار پیچیده ای است. استفاده از عصاره گیر استات آمونیوم نرمال و خنثی بیشتر در تعیین پتاسیم قابل استفاده خاکهای مفید است که بخش عمده پتاسیم آنها به صورت تبادلی و نه بهصورت تثبیت شده باشد (۵). پارامترهایی چون ظرفیت بافری پتاسیم ، شدت فعالیت پتاسیم در محلول خاک و ضریب پخشیدگی موثر، میزان پتاسیم جذب شده توسط ریشه را تحت کنترل دارد که استفاده از آنها می تواند در پیش بینی جذب پتاسیم توسط ریشه گیاه مفید باشد. شدت و ظرفیت بافری به طورمستقیم از منحنی Q/I پتاسیم قابل استخراج است و ضریب پخشیدگی موثر به دیگر فاکتورهای ظرفیت بافری وابسته است(۴).