سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس سیفی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر و مدیر پروژه ساماندهی ش
محسن اتابکی – مدیر اجرایی پروژه سازماندهی شرکت ملی حفاری ایران
محمود مجتهدزاده – رئیس کار گروه سازماندهی و مدیریت عمومی شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

هدف اصلی از تراز نمودن ساختار با استراتژی ، طراحی و تصمیمبر روی یک ساختار سازمانی است که بهترین پشتیبانی را برای اجرای استراتژیها در بر داشته و یک برنامه اولیه را برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزی نماید. تراز استراتژی – ساختار یک متدولوژی سیستماتیک برای طراحی ساختار به منظور دستیابی به رشد و اثر بخشی سازمانی است که مبتنی بر خود استراتژی و عملکرد سازمان می باشد. این متدولوژی با یک بازنگری شروع می شود و گاهی با اولویت بندی مجدد استراتژی کسب و کار و بررسیهای ضمنی آن، استراتژی برای ساختار سازمانی، تغییر شرایط در محیط سازمان و نیز مشکلات سازمانی و ایجاد فاصله های عملکرد موجود در سازمان تشخیص داده می شود. در فرایند طراحی، گامهایی به ترتیب اجرا و گزینه هایی برای ساختار جدید ارائه می گردد. یک برنامه کلان مدیریت تغییر نیز برای عبور از دوران گذار و رسیدن به گزینه منتخب و تراز نمودن آن در ادامه کار طرح ریزی خواهد شد.