مقاله همراستايي راهبردي، ضرورتي بنيادين در برنامه ريزي استراتژيک سيستم اطلاعات سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: همراستايي راهبردي، ضرورتي بنيادين در برنامه ريزي استراتژيک سيستم اطلاعات سلامت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همراستايي راهبردي
مقاله سيستم اطلاعات
مقاله مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دنياي متحول امروزي، کسب و کار تغييرات شگرفي را تجربه مي کند. سيستم اطلاعات، به عنوان ابزاري در جهت رسيدن به اهداف يک سازمان، از اين تغيير مستثني نبوده است. سازمان ها بايد سيستم هاي اطلاعات درحال تغييرشان را چنان مديريت کنند که هزينه هاي صرف شده را جبران کند و يک مزيت رقابتي در صنعت هم باشد. همراستايي استراتژي ها و اهداف سيستم اطلاعات با اهداف و راهبرد هاي کسب وکار امري ضروري تلقي مي شود. سازمان هاي ارايه کننده سلامت نيز به دليل نياز مبرم به سيستم اطلاعات قدرتمند از اين امر مستثني نمي باشد.
مروري بر مطالعات: هدف فرايند همراستايي راهبردي، بهينه سازي هزينه و به کارگيري مناسب سيستم اطلاعات در سازمان است. هدف مقاله حاضر بررسي مطالعات انجام شده بر روي فرايند همراستايي استراتژيک و شناسايي ابزارهاي و رويکردهاي مختلف آن جهت شناساندن به مديران در صنعت بهداشت و درمان است.
نتيجه گيري: اين مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه اي و اينترنتي انجام يافته است. همراستايي راهبردي فرايندي پويا و بلند مدت است که نيازمند همکاري و مشارکت هر دو بخش سازمان يعني بخش سيستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائيه سلامت است. در اجراي موفق فرايند همراستايي، برخورداري از درک يکسان از فرايند همراستايي؛ و توجه به ابعاد موجود در اين فرآيند و مدل هاي مورد استفاده نيز اهميت دارد. فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي از متون همراستايي مي تواند در اين امر راهگشا باشد.