مقاله همزمان سازي فحلي در ميش با استفاده از اسفنج فلورجستون استات در خارج از فصل توليد مثل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: همزمان سازي فحلي در ميش با استفاده از اسفنج فلورجستون استات در خارج از فصل توليد مثل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميش
مقاله همزمان سازي فحلي
مقاله فلورجستون استات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارنيا عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دخالت در توليدمثل گونه هاي مختلف دامي ممکن است با دلايل متفاوتي صورت گيرد. در مورد گونه هايي كه به مصرف غذايي مي رسند و توليدمثل فصلي دارند مانند گوسفند، توليدمثل خارج از فصل با توجه به جنبه هاي اقتصادي پرورش و توليد ان مهم مي باشد. دامهاي مختلف گله كه در زمانهاي مختلف فحل مي شوند را مي توان در فاصله زماني كوتاه وارد استروس كرد در اين مدت دامها تلقيح يا جفت گيري كرده زايمانها و توليد، همزمان مي شوند. در اين حالت توليد انبوه گله سود اقتصادي بالايي خواهد داشت. براي ايجاد همزمان سازي فحلي طي فصول توليدمثل اشكال مختلف پروژستاژنها به صورت اسفنج يا تامپون اشباع شده وسايل داخل واژني و نيز بصورت قرص كاشتني به تنهايي و يا همراه با گنادوتروفين ها با نتايج متفاوت بكار برده شده اند. در واقع اين هورمون ها را براي ايجاد جفت پذيري (استروس) در ميش هاي جفت ناپذير (انستروس) فصلي كه فعاليت جنسي ندارند و نيز براي همزمان كردن فحلي گروهي از ميش ها كه فعاليت چرخه اي دارند بكار برده اند. اغلب پروژستاژنها را بصورت داخل مهبلي به صورت اسفنج يا تامپون اشباع شده با دارو بكار مي برند. اگر پروژستاژنها را درست در مهبل قرار داده باشند جذب ان در حدي كه براي ايجاد واكنش بازگشتي منفي كامل در محل هيپوفيز كافي باشد، صورت خواهد گرفت. در ابتدا پروژسترون را در اسفنج قرار مي دادند ولي مشابه هاي كوتاه اثر و قوي ان كه عمدتا فلوئوروجستون استات (FGA) و مدروكسي پروژسترون استات (MPA) است جايگزين ان شده است.