مقاله همسانه سازي و انتقال ژن فعال کننده پلاسمينوژن بافتي(tPA) با منشا انساني به گياه توتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۱۶ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: همسانه سازي و انتقال ژن فعال کننده پلاسمينوژن بافتي(tPA) با منشا انساني به گياه توتون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين نوترکيب
مقاله فعال کننده پلاسمينوژن بافتي
مقاله انتقال ژن
مقاله توتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي اصل اسد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان جهت توليد پروتئينهاي نوترکيب به عنوان يک جايگزين اميدبخش سيستمهاي تخمير ميکروبي و کشت سلولهاي جانوري پيشنهاد شده اند، به دليل اينکه مزايايي همچون ايمني بالا، هزينه پايين، تغييرات پس از ترجمه و حجم بالاي توليد دارند. در اين تحقيق،cDNA  ژن فعال کننده پلاسمينوژن بافتي(tPA) به گياهان توتون منتقل شده است. اين ژن نوترکيب تحت کنترل پيشبرنده CaMV 35S و خاتمه دهنده NOS قرار گرفت. توالي افزايش دهندهKozak  و ترادف کد کننده پپتيد نشانه KDEL، به ترتيب به انتهاي آميني و کربوکسيلي ژن tPA افزوده شدند. سازه تهيه شده pBI(tPA) به روش انتقال ژن مبتني بر اگروباکتريوم به ژنوم گياه توتون منتقل و گياهان تراريخته روي محيط حاوي کانامايسين انتخاب شدند. جوانه هاي تراريخت ريشه دار شده ابتدا به پرليت و سپس به خاک منتقل گرديدند و بذور نسل اول (T0) از آنها جمع آوري شد. ارزيابي گياهان تراريخت با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز(PCR)  و RT-PCR و وسترن بلات انجام شد.