مقاله همسانه سازي و انتقال ژن لوسيفراز حشره شبتاب گونه ايراني Lampyris turkestanicus به گياه توتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: همسانه سازي و انتقال ژن لوسيفراز حشره شبتاب گونه ايراني Lampyris turkestanicus به گياه توتون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسيفراز حشره شبتاب
مقاله همسانه سازي
مقاله انتقال ژن
مقاله توتون
مقاله کشاورزي مولکولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيف بابك
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي معماري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«كشاورزي مولكولي» به توليد پروتئين هاي دارويي و آنزيم هاي صنعتي توسط گياهان از طريق مهندسي ژنتيک اطلاق مي شود. آنزيم لوسيفراز حشره شبتاب يکي از مهم ترين آنزيم هاي صنعتي است که به طور وسيعي در زمينه هاي مختلف بيوتکنولوژي و بيولوژي سلولي و مولکولي بويژه در تشخيص ميزان ATP به منظور تشخيص آلودگي هاي ميکروبي، تهيه کيت هاي تشخيص سرطان، غربالگري داروها، زيست حسگرها، همچنين در بررسي روابط برهمکنشي و تاخوردگي پروتئين ها، سنجش هاي آنزيمي و توالي يابي DNA (Pyrosequencing) استفاده مي شود. ژن لوسيفراز نيز به عنوان ژن گزارشگر ايده آل در مهندسي ژنتيک به منظور بهينه سازي سيستم انتقال ژن، کاربرد فراوان دارد. تحقيق حاضر جهت همسانه سازي، انتقال ژن لوسيفراز حشره شبتاب گونه ايراني  (Heyden) L. turkestanicus و توليد آن در گياه توتون انجام گرفت. براي اين منظور آغازگرهاي مناسب با توجه به توالي هاي دو انتهاي ژن لوسيفراز (luc)، محل هاي برشي مناسب و توالي افزايش دهنده بيان گياهي (Kozak sequence) طراحي و ژن مورد نظر پس از جداسازي، در ناقل بياني pCAMBIA1304 همسانه سازي شد. اين ژن تحت کنترل پيشبرنده CaMV35S و خاتمه دهنده NOS قرار دارد. به منظور اطمينان از همسانه سازي، سازه تهيه شده با استفاده از بررسي هاي Colony PCR،PCR ، هضم آنزيمي، توالي يابي و همرديف سازي آن در بانک اطلاعاتي (GenBank)، مورد تاييد قرار گرفت. سپس سازه تهيه شده به کمک باکتري آگروباکتريوم سويه LBA4404 به گياهان توتون منتقل گرديد و گياهان تراريخت بر روي محيط هاي کشت انتخابي حاوي آنتي بيوتيک هاي هيگرومايسين و سفوتاکسيم باززايي شدند. بررسي مولكولي PCR با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي بر روي DNA ژنومي گياهان تراريخت و شاهد، انتقال ژن لوسيفراز را به گياهان باززايي شده تاييد نمود.