سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میر لطیف موسوی – دانشگاه امام حسین(ع)- پژوهشکده علوم پایه گروه علوم زیستی
حمید کوشکی – دانشگاه امام حسین(ع)- پژوهشکده علوم پایه گروه علوم زیستی
شهرام ناظریان – دانشگاه امام حسین(ع)- پژوهشکده علوم پایه گروه علوم زیستی

چکیده:

توکسین بوتولینوم عامل سندروم کشنده بوتولیسم در انسان می باشد. این توکسین یک عامل بلوکه کننده عصبی – عضلانی بسیار قوی می باشد که از طریق ممانعت از آزاد شدن نوروترانسمیتر استیل کولین از انتهای اعصاب محیطی باعث ایجاد فلج شل می شود. نوروتوکسین مزبور به صورت یک پلی پپتید تک زنجیره ای سنتز می شود که وزن مولکولی آن ۱۵۰ کیلو دالتون است اما فرم فعال آن به صورت دو زنجیره ای می باشد که زنجیره سنگین آن ۱۰۰ و زنجیره سبک آن ۵۰ کیلو دالتون است. این دو زنجیره توسط یک پیوند دی سولفیدی به همدیگر متصل شده اند. در این تحقیق ژن کد کننده بخش اتصال دهنده سم بوتولینوم تیپ B به روش PCR از ژنوم باکتری جدا و در وکتور pTZ57R کلون شده است حاصل این تحقیق ابزاری مناسب جهت مطالعه بر روی مکانیسم اتصال اختصاصی هولوتوکسین می باشد. و همچنین می تواند برای مطالعه تولید آنتی بادی و واکسن مناسب علیه سندروم بوتولیسم باشد.