مقاله «همسان سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: «همسان سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخوان
مقاله همسان سازي
مقاله كاركرد زيبا شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمران پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صهبا فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر پژوهشي است درباره «همسان سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار مهدي اخوان ثالث كه به روش استقرايي انجام شده است. يكي از تمهيدات زباني اخوان در شعر، استفاده از «همسان سازي» براي گسترش سازه هاي كلام و ورود به عرصه اطناب است. اخوان با پيوندي كه از نظر لفظي يا معنايي بين دو ركن گروه هاي «همسان بدل دار» ايجاد مي كند، از آن ها به صورت عامل برجسته ساز زبان و عنصر زيبايي شناختي شعر استفاده مي كند. مهمترين نقش گروه هاي «همسان بدل دار» در اشعار اخوان، آشنايي زدايي، برجسته سازي، تبديل زبان ارجاعي به زبان ادبي و آفرينش زيبايي است. از ديگر جنبه هاي كاركرد زيبايي شناختي «همسان سازي» در اشعار اخوان عبارت است از: سوق دادن زبان شعر به سوي اطناب، توصيف مبدل منه، ايجاد فاصله زيبايي شناختي بين عقل و عاطفه. همچنين، با تكيه بر نقش اصلي گروه هاي «همسان بدل دار» كه همسان پنداري در ادبيات است، اخوان با گزينش بدل از مجموعه «مجردات، اجسام، گياهان، سيالات» و همنشين كردن آن با مبدل منه، تصاوير زيبايي كه متكي بر تجريد پنداري، تجسم پنداري، گياه پنداري، سيال پنداري و غيره است، به نمايش گذاشته است.