سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
احد زارع رواسان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی
سعید روحانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیات علمی دان

چکیده:

یکی از گام های تعیین کننده در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، انطباق بین فعالیت های سازمان وفرایندهای استاندارد سیست مهای برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. بدین منظور ما باید مشکلات انطباق با تغییرات ایجاد شده در اثر پیاد ه سازی سیست مهای برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان ها و نیز مشکلات مرتبط با انطباق با فرایندهای حاصل از تجارب برتر در بسته های ERPرا شناسائی نمائیم. در این مقاله به بررسی این مسائل وچگونگی کسب مزیت رقابتی در اثر استفاده از این سیست مها پرداخته شده و سوال همسوسازی فرایندها با تجارب برتر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و یا سفارشی سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به صورت عمیق مورد تحلیل قرار گرفته است.