سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صارمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
هدی مشایخی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
محمد قدسی – دانشکده مهندس یکامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم کامپیوتر

چکیده:

توری درخت ها، شبکه ای با درجه محدود، قطر کم و پهنای دوبخشی زیاد می باشد. این شبکه ها می توانند الگوریتم های با الگوی ارتباطات سراسری را در زمان بهینه تحت مسیریابی غیر حساس به مسافت اجرا نمایند. رفتار توری درخت ها در حضور گره های خطادار، تاکنون تنها به صورت محدود مورد بررسی قرار گرفته است . در این مقاله ما به ارائه یک الگوریتم همه پخشی متحمل خطا برای این شبکه ها تحت مسیریابی غیر حساس به مسافت پرداخته و میزان تحمل پذیری خطا را درآن بررسی می کنیم . به طور خاص نشان می دهیم که توری درخت ها می تواند الگوریتم همه پخشی را با کاهش کارآیی خطی، با ضریب کوچک، نسبت به تعداد خطاهای موجود در شبکه و سطح گره های خطادار اجرا نماید.