سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا جودکی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان

چکیده:

سیستم تعیین موقعیت گالیله یک سیستم ناوبری ماهواره ای است که بوسیله اتحادیه اروپا بعنوان انتخاب در برابر سیستم تعیین موقعیت جهانی امریکا GPS و سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای روسی GLONASS پیشنهاد شده است. این سیستم تا سال ۲۰۱۰ میلادی می بایست عمیاتی شود و این در حالی است که تاریخ ذکر شده دو سال از پیش بینی اولیه دیرتر می باشد. نام این سیستم از منجم مشهود ایتالیایی گالیلو گالیله گرفته شده است. لازم به ذکر است که سیستم تعیین موقعیت گالیله دارای اسم کوتاه شده نمی باشد.
سیستم تعیین موقعیت گالیله به منظورهای زیر ساخته شده است:
۱- ایجاد دقت بیشتر برای همه استفاد ه کنندگان نسبت به آنچه که در حال حاضر قابل دستیابی است.
۲- پوشش بهتر سیگنال های ماهواره ای در عرض های جغرافیایی بالا در نظر کشورهای اسکاندیناوی
۳- یک سیستم تعیین موقعیت جهانی که همیشه حتی در زمان جنگ نیز بتواند قابل اعتماد باشد.
در این مقاله سعی گردیده است اطلاعات مختلف در مورد سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای گالیله از قبیل تاریخچه، کشورهای شرکت کننده در پروژه گالیله، نتایج سیاسی بدستآمده از این پروژه، توصیف سیستم، انواع سرویس های موقعیت یابی، تست اولین ماهواره های این سیستم و اصول و معادلات ریاضی تعیین موقعیت با این سیستم شرح داده شود.