مقاله همه گيرشناسي اختلالات عاطفي و رفتاري در کودکان مقطع ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: همه گيرشناسي اختلالات عاطفي و رفتاري در کودکان مقطع ابتدايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله همه گير شناسي
مقاله اختلالات رفتاري و عاطفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي شيوع اختلالات رفتاري و عاطفي در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر رودهن در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بود. براي اين منظور، از بين ۱۶۶۰ دانش آموز مشغول به تحصيل در مقطع ابتدايي در سال تحصيلي ۸۵-۸۶ در شهر رودهن، ۳۵۰ دانش آموز (۱۷۵ دختر ۱۷۵ پسر) به شيوه خوشه اي انتخاب و بوسيله فهرست اختلالات رفتاري و عاطفي، مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که ميزان شيوع اختلالات، در کل نمونه مورد پژوهش ۳۴٫۲۹ درصد (۲۷٫۴۳ درصد دختران و ۴۱٫۱۴ درصد پسران( بود. در اين ميان، اختلال عاطفي با ۱۴٫۲۸ درصد (دخترها ۱۲ درصد، پسرها ۱۶٫۶ درصد) اختلال اضطرابي با ۱۴ درصد (دخترها ۱۶ درصد و پسرها ۱۲ درصد) و اختلال بيش فعالي با ۱۳٫۱۴ (دخترها ۱۲ درصد و پسرها ۱۴٫۳ درصد) بالاترين ميزان شيوع را در شش اختلال مورد بررسي داشتند. نتايج نشان مي دهد که اختلال اضطراب با ۱۶ درصد، شايع ترين اختلال در دختران و اختلال سلوک با ۱۹٫۴ درصد، شايع ترين اختلال در پسران مورد پژوهش بود.