مقاله همه گيري شناسي آسيب هاي جسماني ناشي از دوره تمرينات نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۸۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: همه گيري شناسي آسيب هاي جسماني ناشي از دوره تمرينات نظامي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب
مقاله تمرينات فيزيكي
مقاله نيروهاي نظامي
مقاله همه گيري شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان بروز آسيب هاي فيزيكي و عوامل ايجادكننده آنها حين دوره تمرينات آمادگي جسماني در نيروهاي نظامي تحت آموزش بود.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي گذشته نگر با روش سرشماري، ۵۵۵۹ نيروي رسمي كه طي سه سال آموزشي (شهريور ۱۳۸۳ تا شهريور ۱۳۸۶) در سه پادگان آموزشي دوره آموزش نظامي را گذرانده بودند، به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسش نامه محقق ساخته از پرونده ها و مستندات موجود بر اساس سيستم طبقه بندي بيماري ها جمع آوري، كدگذاري و توسط نرم افزار SPSS 15 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين ميزان وقوع مربوط به آسيب هاي اسكلتي – عضلاني (%۹۶٫۲) و شايع ترين نوع آسيب اسكلتي – عضلاني آسيب هاي سطحي (%۴۲٫۱) بود. همچنين بيشترين ناحيه آسيب ديده در مصدومان، اندام تحتاني در ناحيه مچ پا (%۲۷٫۶) بود. بيشترين آسيب ها در سالن ورزشي (%۲۳٫۸) رخ داده بود. ميزان شيوع كل آسيب هاي مورد نظر حين تمرينات نظامي به ترتيب، سال اول (%۴٫۹)، سال دوم (%۲٫۵) و سال سوم (۵۳٫۲) بود. شايع ترين علت وقوع آسيب حين دوره آموزش نظامي، لغزيدن يا زمين خوردن (%۳۳٫۵) حين فعاليت هاي آموزشي بود.
نتيجه گيري: مهم ترين علت مراجعه به درمانگاه و شايع ترين نوع آسيب هاي فيزيكي در نيروهاي نظامي حين تمرينات نظامي آسيب هاي اسكلتي – عضلاني است. پيشگيري اولين گام براي كاهش حوادث ترومايي محسوب مي شود.