سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

هادی زبردست – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته

چکیده:

مشارکتهای بین شرکتی یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد ارزش و جزو مهمترین ابزار کسب و کار محسوب می شوند . امروزه توانائی در مدیریت موثرآنها یک مزیت رقابتی محسوب میگردد . این مقاله تلاش دارد تا ازهمکاریهای بین شرکتی، اهداف و انواع آن و نیز فاکتورهای موفقیت و تجارب کلیدی مدیریتی دراین حوزه ، شناحت کاملی بدست آورد . بدین منظور فرایند توسعه مشارکت ومراحل مختلف آن، اهداف همکاریها و مهمترین نگرشها و تئوریهایی که در ارتباط با همکاریهای بین شرکتی وجود دارد را بررسی کرده و در انتها به مرور تجارب کلیدی مدیران و فاکتورهای موفقیت در سه حوزه مدیریت فرایند شکل گیری ، مدیریت عملیات مشارکت و مدیریت ارتباطات بین شرکا می پردازد . بررسی ها نشان می دهند که این تجارب متفاوت وگوناگون بوده وبنابراین نمی توان یک " بهترین عملکرد " 2 را در این خصوص پیشنهاد کرد . مشارکتها میتوانند درمراحل مختلف زنجیره ارزش ودرهریک از بخشهای تحقیقات،توسعه محصول،تولید،بازاریابی و توزیع و خدمات
بعد از فروش اتفاق بیافتند . شکل و سازمانی که هریک از این مشارکتها می توانند داشته باشند مختلف و در داخل طیفی بین دو محدوده " خرید " و " ادغام – مالکیت " قرار می گیرند . شناخت و درک این موضوعات ما را درمدیریت موثرتر مشارکتها یاری می رساند .