سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دکتر عباس پور عباسی (طایی) – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی نیمه وقت واحد آبادان و خرمشهر

چکیده:

این مقاله، از مقوله ی ادبیات تطبیقی است و دو موضوع، از دو زبان مختلف را تحت عنوان همگاهی و همراهی در شعر معاصر ایران و عرب مورد بحث و تحلیل قرار می دهد ، در این مقاله دو عنصر اساسی مورد نظر است. یکی زمان متقارب، حرکتهای تحول، و دیگری مشابهتهای کیفی آنها است، که در هر دو شعر از زمان نهضتهای معاصر تا شعر امروز و مراحل دگرگونیهای متقارب در زمان و کیفیت تحولات آنها را به بحث و بررسی می گیرد، و گهگاهی به مقارنه موضوعاتی چون قصیده « عقاب » دکتر خانلری و عمر ابوریشه می پردازد. و به این نتیجه رسیده است که در شعر معاصر ایران و عرب میدانهای فراوانی، چه از حیث دو شعر به طور کلی، و چه در موضوعهای مختلف ، برای بحث و بررسی موجود است و پژوهشگران محترم می توانند در چهارچوب ادبیات تطبیقی اقدام به پژوهش فرمایند.