سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزاله سربیشه ای – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه مهندسی ، گروه برق
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه مهندسی ، گروه برق

چکیده:

در این مقاله الگوریتم تکراری نوینی برای : همگامسازی زمان فرکانس در سیستمهای OFDM پیشنهاد می گردد . در این الگوریتم با ارسال یک رشته یادگیری توسط فرستنده که محتویات آن برای گیرنده معلوم است ، خطای زمانبندی و آفست فرکانسی بر پایه ملاک ML در هر بار تکرار تخمین زده می شود . الگوریتم همگامساز پیشنهادی برای نمونه برداری با نرخ بیش از نایکونیست ، توسعه داده می شود . نتایج شبیه سازی برای کانالهای چند راهه و تار کننده نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی دارای کارایی خوبی است و با افزایش نرخ نمونه برداری کارایی آن نیز بهبود قابل توجهی می یابد .