مقاله همگرايي اسطوره و عرفان در غزل هاي حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: همگرايي اسطوره و عرفان در غزل هاي حافظ
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاويل پذيري
مقاله عرفان
مقاله اسطوره
مقاله همگرايي
مقاله جام جم
مقاله جمشيد
مقاله حافظ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان سرخگريه حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله هايي مانند اسطوره و عرفان اگرچه داراي رويکردي به ظاهر متفاوت مي باشند اما هر دو از مظاهر بارز و برجسته هويت ايراني هستند که در مواضع متعدد به ويژه در بعد نمادين بودن زبان، تاويل پذيري، روايت گري، رويکرد هنري، قرابت با متون ديني از همگرايي و همسويي برخوردارند و اين اشتراک و همگرايي بيشتر در حوزه شعر و ادب خود را نمايان مي سازد. لذا شعراي بسياري از جمله حافظ از اين نکته غافل نبوده اند.
شخصيت ها و مفاهيم اساطيري در شعر حافظ برخوردار از يک تطور معنايي هستند که اغلب در خدمت تعميق و توسعه باورهاي عرفاني ميباشند. اين مفاهيم ضمن اينکه نوعي رجعت به گذشته هاي فکري و آيين ايران است، اما رويکرد عرفاني آن نيز نوعي تجديد حيات معرفتي در حوزه مفاهيم معرفتي، اسلامي حساب مي آيد.
لذا همچنان که بسياري از مقوله هاي اساطيري به جهت پويايي و سيال بودن و عدم تقيد به زمان و مکان در ادوار گوناگون و در قالب هاي بعضا متفاوت حضوري آشکار دارند، عرفان نيز با در نظر داشتن نکاتي که گفته شد اين ويژگي را همانند اسطوره خواهد داشت تا ساير حوزه ها و قالب هاي فکري را تحت الشعاع قرار داده و يا احيانا با خود همراه نمايد و اين دو در بسياري از مواضع توامان در راستاي کمال خواهي انسان گام برمي دارند.
عمدتا هر دو مفهوم براي دستيابي به ماندگاري و جاودانگي خود به روايات روي مي آورند و رويکرد به هنر نيز در هر دو به چشم مي خورد. لذا غزل هاي حافظ را از اين منظر نيز مي توان مورد تحليل قرار داد. اما به جهت گستردگي دامنه بحث، نگارنده ناگزير است در اين مقاله، به همگرايي اسطوره و عرفان صرفا در وجه تاويل پذيري آن دو در دو مقوله جمشيد و جام جم اکتفا نمايد.