مقاله همگرايي منطقه اي در سياست خارجي ايران؛ با نگاهي به آسياي جنوب غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: همگرايي منطقه اي در سياست خارجي ايران؛ با نگاهي به آسياي جنوب غربي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه گرايي
مقاله آسياي جنوب غربي
مقاله جهاني شدن
مقاله همگرايي
مقاله سياست خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف زاده سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از ملزومات ورود مناطق گوناگون به جريان جهاني شدن منطقه گرايي است. اين مساله در مورد منطقه آسياي جنوب غربي نيز صادق است. با اين حال اين منطقه با چالش هايي در مورد همگرايي منطقه اي روبه رو است. در اين رابطه به نظر مي رسد مشکلات تاريخي در روابط کشورهاي منطقه با يکديگر و استمرار برخي تنش ها از جمله دلايلي است که روند همگرايي را در منطقه آسياي جنوب غربي کند مي کند. در واقع مي توان استدلال کرد همگرايي منطقه اي در اين منطقه با سه واکنش روبه رو مي شود: عکس العمل رانشي و منفعلانه از خطر روند فزاينده جهاني شدن به سبک شمال، عکس العمل کششي براي جذب شدن منفعلانه در آسياي جنوب غربي، و تمهيد بسيج پيش دستانه نيروها جهت ستيز عليه شمال. در اين رابطه برخي بر وجود اهداف استراتژيک براي تقويت واکنش سوم تاکيد دارند. با اين حال لازم به ذکر است چنانکه اهداف استراتژيک متضمن خواسته تحميل آرمان ها بر واقعيت اجتماعي هم پيمانان باشد، تلاش براي تحميل «آرمان» بر «واقعيت غير پذيرا» موجب سقوط آرمان به آرزوهاي روياگرايانه مي شود.