مقاله همگرايي و واگرايي در روابط اتحاديه اروپا-امريکا: موضوعات و زمينه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۴۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: همگرايي و واگرايي در روابط اتحاديه اروپا-امريکا: موضوعات و زمينه ها
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي
مقاله واگرايي
مقاله رئاليسم ساختاري
مقاله روابط درون آتلانتيکي
مقاله روابط فراآتلانتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي ميبدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در توضيح روابط اتحاديه اروپا-امريکا يک نگاه فرهنگ محور معتقد است زيرساخت هاي فرهنگي و تمدني مشترک، ايالات متحده امريکا و اتحاديه اروپا را به سوي اتخاذ مواضع يکسان و هماهنگ در قبال مسايل بين المللي هدايت مي کند. رويکرد سياست محور اما بر اين اعتقاد است که اتحاديه اروپا و امريکا کشورهاي دموکراتيکي محسوب مي شوند که چون صلح ليبرالي ميان کشورهاي ليبرال و جنگ عليه رژيم هاي اقتدارگر تلويحا يک ارزش محسوب مي شود، بنابراين بنيادهاي سياسي-ارزشي موجب هماهنگي ميان مواضع اتحاديه اروپا و امريکا مي شود. ديدگاه سوم بر اساس رويکرد رئاليستي و قدرت محور بر اين باور است که منافع ملي جوهره اصلي سياست بين الملل و قدرت نيز ابزار اصلي در نيل به اهداف محسوب مي شود. بنابراين ديدگاه اتحاديه اروپا و امريکا تنها در حوزه هايي مواضع همگرا و يکسان دارند که منافع ملي آنها اقتضا مي کند. در اين مقاله ضمن ارايه چهارچوب نظري پژوهش به بررسي همگرايي و واگرايي در روابط اقتصادي اتحاديه اروپا-امريکا، همگرايي و واگرايي در روابط امنيتي-سياسي (درون آتلانتيکي)، و همگرايي و واگرايي در روابط سياسي-امنيتي بين المللي (فراآتلانتيکي) مي پردازيم. همچنين به جايگاه جمهوري اسلامي و منافع آن در روابط دوسوي آتلانتيک اشاره داريم.