سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعد سجادی – دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سه دهه اخیر، دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی مورد استفاده قرار گرفته اند. دیوارهای برشی فولادی معمولا به دو صورت بدون سخت کننده و با سخت کننده بکار می روند. راه دقیق کلاسیک برای بدست آوردن بار کمانش دیوارهای برشی فولادی سخت شده استفاده از روابط انرژی با استفاده از توابع تغییر شکل سری فوریه می باشد. هدف از این مقاله نیز بررسی بار کمانشی دیوارهای برشی سخت شده با استفاده از روابط انرژی می باشد. برای این منظور از ترکیبات دیوار و سخت کننده تاکاهشی و همکاران که تنها آزمایشهای صورت گرفته در زمینه دیوارهای برشی فولادی تقویت شده می باشد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بار کمانشی ورق بدون سخت کننده در تعداد کمی از جملات سری فوریه همگرا می شود در حالیکه همگرایی در ورقهای سخت شده در تعداد جملات زیادی از سری فوریه حاصل می شود و بستگی به تعداد حداکثر دهانه های تقسیم شده بوسیله سخت کننده ها دارد همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ضرایب بکار رفته در سری فوریه برای ایجاد همگرایی، متناسب با ضریبی از حداکثر تعداد دهانه های تقسیم شده بوسیله سخت کننده بعلاوه یک می باشد. مقدار این ضرایب مستقل از مقدار ممان اینرسی سخت کننده می باشد. هرگاه بار کمانش از طریق روابط انرژی بدست آید سخت کننده به صورت ممان اینرسی وارد روابط می شود و یکطرفه و دو طرفه بودن سخت کننده ها (نسبت به ورق) تاثیری ندارد لیکن نتایج المان محدود نشان می دهد بار کمانشی سخت کننده های دو طرفه به طور متوسط حدود ۵ درصد بیشتر از سخت کننده های یکطرفه است.